Provincie speurt naar illegale zeekraalsnijders

OOST-SOUBURG - Vorige week werden tien illegale oesterrapers betrapt door inspecteurs van de provincie. De rapers waren met 34 zakken oesters aan boord van een schip onderweg op de Oosterschelde.

Regels

Oesters en zeekraal mogen niet zomaar van slikken en schorren worden meegenomen. Deze activiteiten zijn aan allerlei regels gebonden. Voor zeekraal is altijd een vergunning nodig en er worden maar een beperkt aantal vergunningen verleend. Ook sluit het seizoen half juli. Voor oesters geldt een maximum van tien kilo per persoon per dag. Desondanks denkt de provincie dat de regels ruim genoeg zijn voor eigen gebruik.

Bescherming

De regels zijn nodig omdat zeekraal snijden en oesters en mossels rapen veelal in Natura 2000-gebieden gebeurt. In deze gebieden geniet de natuur speciale bescherming. Menselijke activiteiten verstoren met name vogels.

Snijder

Zeekraalsnijder Ad Blok heeft begrip voor de beperkingen, maar vindt dat de overheid niet moet doorslaan met regels. Daardoor komen bijvoorbeeld kinderen minder makkelijk in aanraking met de natuur.