Groot onderhoud Hondegemsweg Grijpskerke

GRIJPSKERKE - Ook wordt een nieuwe wegmarkering aangebracht en komt er bermverharding. De werkzaamheden duren drie weken en er worden omleidingsborden geplaatst. Fietsers kunnen over het naast gelegen fietspad rijden. De weg is eigendom van Waterschap Scheldestromen.