Onderhoud kerken erg duur voor PKN

GROEDE -
De kerk wordt minder vaak bezocht en de kerkgangers die nog komen, geven minder geld. Het wordt daarom steeds moeilijker voor kerkelijke gemeenten om het onderhoud aan de gebouwen te betalen.

Fusie

De protestantse gemeenten in West Zeeuws-Vlaanderen, de Verbinding, heeft al maatregelen genomen om ook in de toekomst het hoofd financieel boven water te houden. De kerkgemeenten uit Groede, Schoondijke en Waterlandkerkje zijn gefuseerd. De kerkdiensten worden om de beurt in de drie gebouwen gehouden.

Verhuren

De gebouwen in Groede en Waterlandkerkje zijn niet langer eigendom van de kerkgemeente zelf, maar ondergebracht bij een stichting. In de praktijk betekent dat vooral dat de gebouwen ook verhuurd worden voor andere activiteiten zoals concerten en exposities. Het verhuren levert geld op, dat gebruikt kan worden om het gebouw te onderhouden.

Budget

Een kerkgebouw kost een kerkelijke gemeente gemiddeld 30.000 tot 60.000 euro per jaar. Dat is tussen de 20 en 30 procent van de jaarrekening. Meer dan de helft van het budget is bestemd voor de voorganger/predikant.