Aanleg Westerscheldetunnel lang geblokkeerd

OOST-SOUBURG -
De Westerscheldetunnel viert deze week het tweede lustrum. Maar de komst van de tunnel heeft jaren op zich laten wachten. Pas eind jaren negentig ging een boor de grond in. Op 14 maart 2003 werd de vaste verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland in gebruik genomen.
Steeds meer gebruikers
Sinds de opening is het aantal gebruikers van de Westerscheldetunnel gestaag gestegen. In het eerste jaar reden er nog 3,6 miljoen wagens door de tunnel. In 2012 lag dat aantal op bijna 5,8 miljoen.
Beschikbaarheid
Sinds de afschaffing van de autoveerdiensten en de komst van de tunnel in 2003, kan 24 uur per dag de Westerschelde overgestoken worden. Toch is honderd procent beschikbaarheid van alle tunnelbuizen niet mogelijk, vanwege terugkerende onderhoudswerkzaamheden en pechgevallen. De afgelopen jaren lag de beschikbaarheid van de tunnel rond de 98 procent.
Deze hele week besteedt Omroep Zeeland aandacht aan de Westerscheldetunnel. Onder meer de veilgheid en het gebruik van de tunnel komen aan bod.