Defensie zoekt geschikte oefenterreinen

VLISSINGEN -
Defensie heeft op dit moment geen oefenterreinen in Zeeland. In een rapport van de werkgroep Marinierskazerne Zeeland staan verschillende mogelijkheden zoals de Schotsman bij Kamperland, de Grevelingendam, de polders bij Hulst en braakliggende haventerreinen bij de Westerschelde. Ook wordt de Kop van Schouwen genoemd.

[image nid:117333 preset:normal-414]

Kop van Schouwen

Vanuit het oogpunt van de mariniers wordt met name die laatste plek geroemd. De werkgroep stelt dat het gebied 'perfect' aan de eisen voor oefeningen en trainingen van mariniers voldoet. Omdat het om een natuur- en recreatiegebied gaat wil defensie wel onderzoeken welke trainingen van mariniers daar mogelijk zijn.

Reactie

Staatsbosbeheer heeft inmiddels een verzoek van de provincie gekregen om mee te denken over mogelijke oefenterreinen op hun grondgebied. Daar heeft Staatsbosbeheer positief op gereageerd.