CU: Extra geld voor onderwijs in krimpregio's

MIDDELBURG -
Volgens Slob trekken jonge gezinnen weg uit de kleine kernen als de school sluit. Daardoor vergrijzen dorpen nog sneller, aldus de ChristenUnie-voorman. Het geld moet gaan naar het behoud van jonge leerkrachten en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Het idee van de ChristenUnie staat haaks op de plannen van andere partijen. Die willen af van te kleine scholen, omdat ze minder kwaliteit zouden leveren.