'Windmolens vlak voor Zeeuwse kust serieuze optie'

DEN HAAG -
Lange tijd was er geen kamermeerderheid voor het plan, omdat windparken vlak voor de kust op veel weerstand stuiten. Maar volgens de PvdA zijn de windmolens nodig om aan de afspraken over duurzame energie te voldoen.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat dat in 2020 16 procent van de energie duurzaam moet zijn. Dat is nu iets meer dan 4 procent.
De Zeeuwse kust is een van de mogelijke locaties van een windmolenpark dicht bij de kust. Er zijn ook plannen voor parken voor een windmolenpark voor de Noord-Hollandse kust en één vlakbij het Waddengebied.

Haalbaarheidsonderzoek

PvdA-Kamerlid Jan Vos vraagt minister Kamp van Economische Zaken dinsdag om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de zogenoemde nearshore-windenergie. Dat voorstel kan volgens Vos op een meerderheid van de Kamer rekenen.