Grootste onderwijsinstelling van Zeeland van start

VLISSINGEN -
Op papier was de fusie tussen de twee ROC's al eerder rond, een fusie die volgens de bestuurders noodzakelijk was om in een krimpregio toch een breed aanbod aan opleidingen te houden. De komende twee jaar verwacht Scalda dat het leerlingenaantal rond de tienduizend blijft, maar daarna loopt dat terug.

Gevolgen

Scalda biedt meer dan tien verschillende opleidingen aan in onder meer zorg, techniek en toerisme op MBO-niveau. De hoofdvestigingen zijn in Terneuzen, Goes, Middelburg en Vlissingen. Het samengaan van de ROC's heeft verschillende gevolgen voor personeel en leerlingen.
Personeel
Het aantal personeelsleden moet de komende jaren worden teruggebracht. Door onder meer vervoegd pensioenregelingen, moet het aantal fulltime banen in 2015 met bijna 100 zijn teruggebracht tot 674. Ook moeten docenten meer gaan reizen tussen de verschillende hoofdvestigingen. Voor ondersteunend personeel van Scalda verandert er het meest. Zij zullen na de kerst van Middelburg naar Terneuzen verhuizen.

Leerlingen

In enkele gevallen moeten leerlingen de Westerschelde over om een opleiding aan Scalda te volgen. Dat geldt voor kleine opleidingen met weinig leerlingen. Docenten hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan het gelijktrekken van alle opleidingen. Of een leerling nu in Terneuzen of Goes een bepaalde opleiding volgt, deze is vanaf nu precies hetzelfde.