Laatste voorbereidingen voor kerntransport

BORSSELE -
De elementen worden in drie speciale containers per trein naar de nucleaire verwerkingsfabriek in het Franse La Hague gereden. In die fabriek wordt het plutonium en uranium afgescheiden voor hergebruik. Het overgebleven afval komt weer terug voor opslag bij de COVRA in Vlissingen-Oost.

Vertraging

Door de harde wind op het terrein van de kerncentrale heeft het verplaatsen van de laatste containers met splijtstofelementen vandaag vertraging opgelopen.

Protest

In juni vertrok voor het eerst sinds 2005 een kerntransport naar Frankrijk. Dat zorgde vooral in Nederland voor veel protest. De politie heeft bij die actie in Zeeland en Brabant 33 actievoerders aangehouden.

Vergunning

Het Rijk heeft in 2010 een vergunning verleend voor tien zendingen splijtstofelementen, tot 15 oktober 2013.