Protestbijeenkomst tegen afgraven Hedwigedijk

Protest tegen afgraven Hedwigedijk
EMMADORP - De actievoerders wandelden gezamenlijk over de Zeedijk net buiten Emmadorp naar de Belgische grens. Vlakbij de grens werd een bord geplaatst met de tekst 'Tot hier en niet verder'.

Ook waterschap Scheldestromen was vertegenwoordigd bij de actie. Het schap is er niet gelukkig mee dat de Belgen geen overleg hebben gevoerd over de graafwerkzaamheden.

De Partij voor Zeeland en de SP in Provinciale Staten hebben over de zaak schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur. Ze willen dat erop wordt aangedrongen dat het kabinet het ongenoegen overbrengt aan de Belgen.