Kabinet houdt vast aan plan Hedwige

DEN HAAG -
Staatssecretaris Bleker heeft beloofd daarover een brief naar de Tweede Kamer te sturen. Een meerderheid van de kamer heeft het dossier van de Hedwigepolder al bestempeld als controversieel. Dat betekent, dat er voor de verkiezingen geen onomkeerbare besluiten over de polder worden genomen.
Het besluit om de polder voor een derde onderwater te zetten wordt toegestuurd naar de Europese commissie. Tweede-Kamerlid Ad Koppejan (CDA) uit Zoutelande verwacht, dat de Europese Commissie akkoord gaat en Nederland niet gaat verplichten het aanvankelijke plan uit te voeren, de hele Hedwigepolder onder water.
Voor al onze berichtgeving zie ons dossier ontpoldering.