Internetactie voor behoud snackbargevel

MIDDELBURG -
De welstandscommissie oordeelde dat
omdat de kleuren te dominant zouden zijn. Later oordeelde diezelfde commissie dat de letters mochten blijven en alleen de opvallende kleuren moesten worden aangepast.
Petitie
Eigenaar Patrick Lammers wil dat de muur blijft zoals die is. Hij hoopt via de internetpetitie genoeg steunbetuigingen op te halen om alsnog zijn gelijk te halen bij de gemeente.