CDA wil Middelburgse kerken behouden

door de kerkgemeenschappen, omdat ze niet genoeg geld hebben voor het onderhoud van de twee beeldbepalende gebouwen in de stad.

Sloop

Het CDA wil dat burgemeester en wethouders, mogelijk samen met de eigenaren, gaan bekijken hoe de kerken in goede staat kunnen worden gehouden en hoe sloop van dit cultureel erfgoed kan worden voorkomen.