Schooltas CSW-leerlingen lichter door iPad

MIDDELBURG -
De school ziet voordelen in het interactief lesgeven. Zo kunnen docenten tijdens de les digitaal lesmateriaal naar de leerlingen sturen. Voor leerlingen met dyslexie kan het handig zijn om hun teksten via het tablet te laten voorlezen. Daarnaast wordt de boekentas minder zwaar doordat lesmateriaal digitaal beschikbaar is.

Vergoeding

Bij de aanschaf rekent de school op een vergoeding in de kosten door de ouders. De bijdrage voor de iPad bedraagt 96,- euro per schooljaar en de bijdrage voor de Macbook Air komt uit op 180,- euro per schooljaar.

Computers
De brugklassers op MAVO en VMBO krijgen een iPad. De VWO-leerlingen met Tweetalig Onderwijs krijgen een MacBook. Volgende week worden de computers overhandigd aan de leerlingen.