Meer Zeeuwen tegen fusie provincies

OOST-SOUBURG -
De panelleden zijn vooral bang dat door het verdwijnen van het Zeeuwse provinciebestuur de afstand tussen politiek en burger te groot wordt. Het kabinet wil door het samenvoegen van de twaalf provincies tot vijf landsdelen, flink bezuinigen op ambtenaren en bestuurders. De panelleden geven ook aan dat ze bang zijn dat de Zeeuwse identiteit verloren gaat.

Zuid-Holland

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zou Zeeland samen met Zuid-Holland prima het landsdeel West kunnen vormen. Als er dan toch gefuseerd moet worden, dan zou een meerderheid van het Zeeuwse opiniepanel het liefst samen willen gaan met Noord-Brabant.