Vaste PET-scan voor Zeeuwse patiënten

VLISSINGEN -
Tot voor kort kwam een mobiele scan wekelijks één dag naar de locatie Vlissingen. Na bijna tien jaar is deze nu vervangen door een eigen scan.

Radioactieve stof

PET staat voor Positron Emissie Tomografie. De PET-scan is een onderzoek waarbij met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof verandering in de stofwisseling van cellen in beeld wordt gebracht.

Sneller

Patiënten hoeven nu voor een PET-scan de regio niet meer uit. Patiënten zullen sneller aan de beurt zijn waardoor de wachttijd voor een onderzoek aanzienlijk korter wordt. Ook patiënten uit andere regio’s kunnen in het ADRZ worden geholpen.