Werken Waterdunen beginnen vandaag

BRESKENS -
Waterdunen is een project waarbij nieuwe natuur wordt aangelegd en nieuw recreatiegebied. Vooral tegen het natuurgebied is
landbouwgrond moeten opgeven.

Duincamping

In het plan Waterdunen komen in nieuwe duinen en schorren 400 recreatieverblijven. Ook moet er een duincamping komen met 300 plaatsen.

Dossier
Een overzicht van de berichten rond Waterdunen is terug te vinden in het dossier.