Vrijwilligers gezocht om zedendelinquenten op rechte pad te houden

OOST-SOUBURG -
In andere provincies in het land loopt het vrijwilligersproject al. De reclassering begeleidt mensen die hun straf hebben uitgezeten, terug de maatschappij in. "Het is de bedoeling dat de vrijwilligers frequent contact hebben met een delinquent, zodat deze weer normaal aan het maatschappelijk leven mee kan gaan doen", aldus Sjef van Gennip van Reclassering Nederland.

Voorkomen

Zo moet voorkomen worden dat de delinquent in een sociaal isolement raakt en opnieuw de fout in gaat. "De vrijwilligers zullen getraind worden, ze moeten proberen het gedrag van de zedendelinquent te beïnvloeden en ook een antenne te hebben voor het geval het dreigt mis te gaan."
Succesvol
In Canada en Engeland is de methode succesvol gebleken: "Na jarenlang onderzoek is gebleken dat de delinquenten die op deze manier begeleidt zijn, 75 tot 80% minder kans hebben dat zij weer de fout in gaan." Volgens van Gennip willen vrijwilligers graag wat doen aan het doorbreken van dit soort ernstige delicten: "Als wij als burger een bijdrage kunnen leveren om dit te doorbreken, gelet op de succesen in het buitenland, dan willen we daar onze tijd en energie graag in steken."

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich alsnog melden op de website van COSA, een landelijk project dat gericht is op re-integratie van zedendaders die onder toezicht van de reclassering staan.