Negen miljoen voor krimp mag alleen naar krimp

MIDDELBURG - Een motie van die strekking is door een ruime meerderheid in Provinciale Staten aangenomen. De motie is ingediend door de Partij voor Zeeland. Die partij was bang dat het geld ook voor andere zaken zou worden gebruikt.

Beperkingen

Volgens gedeputeerde Van Heukelom is het jammer dat het geld nu geoormerkt is. “Je legt jezelf beperkingen op. Als we dit geld uitgeven aan zaken als wonen en de economie dan levert dat, soms indirect, ook een bijdrage aan de bestrijding van de krimp.

Leefbaarheid

De 9 miljoen euro van het Rijk mag worden ingezet om de leefbaarheid in Zeeland overeind te houden.