Speciaal onderwijs moet Passend onderwijs worden

MIDDELBURG -
Deze kinderen zijn nu aangewezen op scholen zoals het OPDC Griffioen in Middelburg.

Overleg

Dit speciale onderwijs blijft bestaan, met een maximum van 70.000 leerlingen. De reguliere scholen gaan in overleg met elkaar om leerlingen met moeilijkheden passend onderwijs aan te bieden.

Rugzakje

Bij het vorige systeem verdwenen veel van deze kinderen naar het speciaal onderwijs of kregen een zogenaamd 'rugzakje'. Dat werd veel te duur, en zorgde voor kinderen die nergens meer naar school konden. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen en het aantal thuiszitters terug te dringen.

Slagen

Volgens Pim van Kampen, directeur van OPDC Griffioen, kan het passend onderwijs slagen mits er genoeg mensen worden ingezet om de kinderen met sociaal emotionele problemen op de reguliere scholen bij te staan.