Waarschuwingsborden bij Ouwerkerkse Kreek

OUWERKERK -
In de maag van de hond is
gevonden. Om zeker te weten of deze afkomstig is uit de kreek, onderzoekt het waterschap samen met de Waterdienst van Rijkswaterstaat de waterkwaliteit.

Dinoflagellaat

Aanvankelijk werd gedacht aan blauwalg, maar het gaat om een andere giftige alg; de zogenoemde dinoflagellaat. Daar bestaan verschillende giftige soorten van.

Zout

Bestuurslid Luc Mangnus van het waterschap Scheldestromen vermoedde al dat het in dit geval niet om blauwalg gaat. "In deze tijd van het jaar kan blauwalg voorkomen in vooral warm, zoet, stilstaand water. Het water in de Ouwerkerkse Kreek is daar eigenlijk te zout voor. Bovendien is blauwalg vaak herkenbaar aan bijvoorbeeld groen/blauwe drijflagen in het water en die zijn niet waargenomen.”