Grote milieucontrole op scheepsbrandstoffen

Criminaliteit

OOST-SOUBURG - Opzettelijk vervuilde brandstoffen circuleren op grote schaal en worden gezien als een ernstige vorm van milieucriminaliteit. In de handel ervan gaat volgens de politie veel geld om. Tijdens eerdere controles bleek dat stookolie wordt bijgemengd, waardoor deze olie als een soort afvalemmer gaat fungeren. De vermenging van chemische afvalstoffen in scheepsbrandstof richt grote milieuschade aan en is een bedreiging voor de volksgezondheid en veiligheid.

Controles

De controles worden uitgevoerd in samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat, VROM Inspectie, Functioneel Parket en de Vlaamse overheid.