Meldcode misbruik en mishandeling

MIDDELBURG -
Via een vijf-stappenplan wordt bij het vermoeden van misbruik of geweld bepaald of er reden is om de sitiuatie te melden bij bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle volwassen mannen en vrouwen in Nederland ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Jaarlijks zijn ruim 100.000 kinderen slachtoffer van mishandeling.

Incidenten

Om het aantal incidenten terug te dringen zijn vanaf 1 januari 2013 alle instellingen, zoals kinderopvang en de thuiszorg, verplicht de meldcode te gebruiken. Eerder zorgde de code in andere delen van het land voor een betere aanpak van misbruik en geweld.
In Middelburg werden maandagmiddag bestuurders bijgepraat over de meldcode. Elke Zeeuwse instelling gaat personeel opleiden om de signalen van misbruik of geweld te leren herkennen.