Uienverwerker TOP vecht miljoenenboete aan

Afspraken

DEN HAAG - Volgens de NMa zouden de uienverwerkers daarvan kunnen profiteren, want een beperkt aanbod kan leiden tot een hogere prijs voor zilveruien. Ook hielden de bedrijven elkaar op de hoogte van de prijzen die zij voor de zilveruien in rekening zouden brengen bij klanten. Om te voorkomen dat nieuwe ondernemingen op de markt zouden komen, kocht het vijftal ook zoveel mogelijk onderdelen van stoppende ondernemingen in de sector op.
Reactie TOP
De uienverwerker TOP uit 's-Gravenpolder heeft in een verklaring laat weten de opgelegde boete aan te vechten:
"TOP heeft kennis genomen van het boetebesluit van de NMa. TOP kan zich geenszins herkennen in de door de NMa beschreven duur en ernst van de gestelde inbreuk. TOP stelt bovendien vast dat de NMa de hoogte van de boete kunstmatig heeft opgekrikt door omzet dubbel te tellen en door buiten Nederland behaalde omzet mee te nemen. TOP zal het besluit dan ook aanvechten."

Boetes
In totaal hebben vijf bedrijven een boete van de NMa gehad. In totaal voor ruim negen miljoen euro.
TOP ('s-Gravenpolder) 6.275.000
VECO (Flevoland) 1.139.000
CROP (Baarland) 1.012.000
Thopol (Sint-Maartensdijk/Nieuw-Vossemeer) 450.000
Primofin (Flevoland) 450.000