Veel burenruzies Vlissingen gemeld

VLISSINGEN - Het merendeel van de meldingen, 58, is afgehandeld. De overige 11 zaken zijn nog in behandeling. De ruzies gaan voornamelijk over pesterijen, bedreigingen en geluidsoverlast.
Met name in de Bossenburgh en Nieuw-Bonedijke zijn veel burenruzies. Veel van die conflicten sleepten al jarenlang.

Succes

Volgens de projectgroep is de start van de buurtbemiddeling een overweldigend succes en kwam er een constante stroom aan meldingen binnen. In de maand juli kwamen de minste meldingen binnen. Dat komt waarschijnlijk door het slechte weer in die maand waardoor mensen minder vaak buiten zaten en voor overlast zorgden. Naar verwachting zullen in Vlissingen eind dit jaar zo'n 200 burenruzies beslecht zijn.

Provincie

Ook in de gemeenten Middelburg, Terneuzen en Hulst kunnen ruziënde bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars.