'Vertrekregeling provincie is onwettig'

OOST-SOUBURG -
De Statenfracties van SP, D66, Partij voor Zeeland en GroenLinks hebben Elzinga advies gevraagd over de 57+ maatregel. Door deze maatregel kunnen ongeveer 160 ambtenaren van 57 jaar en ouder vervroegd met pensioen.

Afstemming

Elzinga concludeert dat de personeelsinkrimping in afstemming met de Staten had moeten gebeuren. Ook is er volgens hem sprake van 'uitholling van het begrotingsrecht.'
Het college ontkent dat zij de Staten verkeerd en niet op tijd heeft geïnformeerd. De SP, D66, Partij voor Zeeland en GroenLinks zijn daar bijzonder teleurgesteld over. De fracties hebben voor 20 april een ingelast debat aangevraagd. Daaruit moet blijken of het college nog wel het vertrouwen van de fracties heeft.
De partijen geven vrijdag verdere toelichting over de bevindingen van professor Elzinga.