Vogelnesten spoelen weg in Verdronken Land van Saeftinghe

EMMADORP - Dit zou worden veroorzaakt door het vaker voorkomen van zomerstormen en door veranderingen in de Westerschelde. Voorkomen dat nesten wegspoelen gaat niet. "Alles wat we kunnen doen is goed voor het klimaat en de Schelde zorgen," zegt Wannes Castelijns van Het Zeeuwse Landschap.

Vogelstand

Als het wegspoelen van nesten jaren achter elkaar gebeurt, dan heeft dat gevolgen voor de vogelstand. Momenteel is het nog goed gesteld met de vogelstand, zo blijkt uit een recent broedvogelonderzoek. Van de bedreigde vogelsoort de Tureluur broeden er zo'n 1600 paar in het gebied en daarmee is het aantal stabiel gebleven.

Vossen

Ook wordt het gebied iets ouder en gevarieerder waardoor het aantal moerasvogels en vogels die van een ruige omgeving houden toeneemt. Wel neemt het aantal Grauwe Ganzen af. Dat komt door vossen, die sinds kort hun intrek in het gebied hebben genomen.

Foto: Vlaskop