Hedwigepolder: Wat is de grond in de polder waard?

OOST-SOUBURG - Jarenlang lang is er door betrokken partijen vergaderd: boeren, natuurorganisaties en overheden waren het daarna eens over de ontpoldering van de Hedwigepolder, om ingrepen in de Westerschelde te compenseren. Maar de polder is nog steeds de polder.

Is de landbouwgrond in de Hedwigepolder van zulke uitzonderlijke kwaliteit dat het logisch is dat internationale afspraken worden geschonden? Antwoord op die vraag in de tweede aflevering van de serie Hedwigepolder tussen feit en emotie