Bluswater Wetteren mogelijk over dagen pas in Westerschelde

OOST-SOUBURG -
Als er vervuild bluswater in het rivierwater terecht komt, zal dat waarschijnlijk in dermate lichte concentratie zijn, dat het niet schadelijk meer is. Om dat zeker te weten heeft Rijkswaterstaat de nulmeting nodig.

Bluswater

Afgelopen vrijdagnacht ontspoorde bij het Belgische Wetteren een aantal goederenwagons met daarin de giftige stof acrylonitril. Een aantal wagons ontplofte en er ontstond een grote brand. De brandweer voerde in eerste instantie het sterk vervuilde bluswater af in containers. Toen die vol waren is een deel van het bluswater direct in de Schelde geloosd.