Provincie eist geen geld van Voetbalmuseum

MIDDELBURG -
De provincie gaf in 2006 een subsidie van 500.000 euro aan de Stichting Voetbal Totaal waar het Voetbalmuseum onder valt. Daar waren wel voorwaarden aan verbonden. Volgens de provincie is aan die voorwaarden voldaan en zal er daarom geen compensatie gevraagd worden voor de subsidie.

Bezoekersaantallen

De ChristenUnie vroeg zich ook af of de voorspellingen over bezoekersaantallen van de Stichting Voetbal Totaal wel realistisch waren. Volgens GS waren die voorspelling wel juist maar is de samenstelling van de groep toeristen de laatste jaren veranderd. Ook heeft het museum last van de crisis.