VVD Zeeland wil zekerheid over dijken

OOST-SOUBURG - In het programma staat letterlijk: "Niet de kans op een overstroming, maar de gevolgen voor het gebied achter de dijk moeten centraal staan. Daarbij moeten ook de belangen van het betreffende gebied meewegen." Volgens de VVD in Zeeland zou dat kunnen betekenen, dat de dijken rondom Zeeland als minder belangrijk worden gezien dan die bij bijvoorbeeld Rotterdam.

Verduidelijking

In een amendement gaat de Zeeuwse delegatie zaterdag tijdens het partijcongres vragen om verduidelijking en aanpassing van de gewraakte passage. In de verkiezingsuitzending Zeeland Kiest zegt VVD-kandidaat Halbe Zijlstra, dat Zeeland zich niet ongerust hoeft te maken en dat de dijken hier altijd hoog en stevig genoeg zullen zijn.