Sluiskiltunnel kan miljoenen duurder worden

SLUISKIL -
Het budget voor de Sluiskiltunnel werd al eerder verhoogd tot ruim 295 miljoen euro. Dat heeft te maken met prijsstijgingen. Door prijsindexering van een paar procent voor de komende jaren kan de bouw van de Sluiskiltunnel dus nog duurder worden.

2015

Volgens het provinciebestuur zijn tussentijdse prijsstijgingen voor grote bouwprojecten gebruikelijk. De Sluiskiltunnel moet half 2015 klaar zijn.