Aantal Zeeuwse starters daalt flink

OOST-SOUBURG -
Het aantal starters binnen de verschillende dienstensectoren bleef hoog. In 2008 was 47% procent van alle startende ondernemers actief binnen deze sectoren. In 2012 was dat 53%. De bouw en de detailhandel waren in 2008 nog de sectoren met de meeste starters in Zeeland.

Vrouw

Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder de starters nam in 2012 weer toe. In Zeeland was ruim 4 op de 10 van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 40 jaar. Daarmee stijgt de gemiddelde leeftijd vanaf 2008, toen die nog 38 jaar was. Een belangrijke oorzaak is het ontslag van ervaren medewerkers bij bedrijven. Bij gebrek aan uitzicht op een nieuwe job, beginnen zij - ook op latere leeftijd - voor zichzelf.

Middelburg

De gemeente Middelburg telt in Zeeland veruit de meeste starters. In 2012 ging het om bijna 264 mensen. Dat zijn er wel 18% minder dan het jaar ervoor. In Vlissingen was de daling van het aantal starters het hoogst, ruim 20%. Alleen in de gemeenten Sluis, Kapelle en Borsele werden er een paar starters meer geteld dan vorig jaar.
ZZP’ers
Het aandeel ZZP’ers binnen de totale groep starters is vanaf 2008 flink gestegen: waar in 2008 nog 79 procent van de starters als ZZP’er kon worden aangemerkt, is dit in 2012 gestegen tot 95 procent.
Belgen
Als grensregio is al van oudsher het grootste aandeel buitenlandse starters afkomstig uit België. Verder valt op dat in Zeeland, in afwijking van het Nederlandse beeld, relatief veel starters van oorsprong afkomstig zijn uit Polen en voormalig Joegoslavië. Het aandeel vrouwen onder de groep buitenlandse starters is in Zeeland relatief laag.