Goese raad beslist 14 juni over spoorbak

GOES -
Studies in opdracht van de gemeente hebben uitgewezen dat de huidige plannen, die 50 miljoen euro kosten, veel te weinig opleveren als het gaat om het terugdringen van deze geluids- en trillingshinder. Een echte goede spoorbak, die verdiept zou moeten worden aangelegd, kost volgens de gemeente drie keer zoveel.

Vragen

Donderdagavond sprak de raad opnieuw over de plannen, nadat in een eerder overleg nog niet alle vragen van de fracties beantwoord waren. Een aantal fracties in Goes wil meer tijd om alternatieven te onderzoeken.

Wethouder

Volgens verantwoordelijk wethouder Loes Meeuwisse (VVD) is die extra tijd er niet. ProRail en de landelijke overheid willen voor 1 juli een definitief standpunt van de gemeente Goes. Anders vervalt een gezamenlijk plan, dat behalve een spoorbak ook voorziet in een fietstunnel en het opruimen van kruiswissels op de spoorbaan, die eveneens voor geluidsoverlast zorgen.

Langlopend

De discussie over een oplossing voor de geluids- en trillingshinder door een groeiend aantal goederentreinen loopt al bijna 10 jaar.