Grote opknapbeurt Park Toorenvliedt

MIDDELBURG -
Het plan om het park aan te pakken bestaat al langer, maar er was geen geld voor. Met een Europese subsidie van ruim vier ton voor het cultureel erfgoed dat Park Toorenvliedt rijk is én een eigen bijdrage van vier ton, kunnen de plannen nu gerealiseerd worden.

Bunkers

Park Toorenvliedt herbergt elf bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Het complex is het enige overgebleven divisiehoofdkwartier uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het is een belangrijk onderdeel van de Atlantikwall, een Duitse verdedigingslinie. De bunkers zijn nu nog vrij onzichtbaar, maar dat gaat veranderen. Eén van de bunkers, de voormalige communicatiebunker, wordt een klein museum.

Kaalslag

Niet alle parkbezoekers zijn blij met deze opknapbeurt: Zij vinden namelijk dat er kaalslag plaats vindt. De gemeente spreekt over verdunning. Er worden zo'n 80 bomen gekapt om andere bomen wat meer ruimte geven om te groeien. Daarnaast worden een aantal bunkers hierdoor wat beter zichtbaar.

Verbinding

Park Toorenvliedt moet een verbindende schakel worden tussen de nieuwe wijk Rittenburg en de Stromenwijk in Middelburg. In juni 2014 moet de opknapbeurt van het park klaar zijn.