Bestrijding giftige alg Ouwerkerk succesvol

OUWERKERK - Vanaf dinsdag neemt het waterschap maatregelen om de alg in de rest van de oostelijke kreek te bestrijden. Hiervoor wordt de kreek in twee delen opgesplitst. Ter hoogte van de brug wordt een gronddam aangelegd. Het deel ten zuiden van de brug wordt als eerste aangepakt, het noordelijke deel volgt later.

Waterstofperoxide

De alg is met waterstofperoxide bestreden. Enkele driedoornige stekelbaarsjes zijn overleden door het gebruik van het spul. Andere nadelige effecten voor vis- en bodemleven zijn volgens het Waterschap niet waargenomen.
De gifitige alg dinoflagellaat werd op 6 augustus aangetroffen in het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek. Dat heeft geleid tot een zwemverbod en tot grote ongerustheid. Het zwemverbod blijft voorlopig nog van kracht.

Foto:

Vergelijking: links vervuild water, rechts gezond water