Bleker: reactie op EC-kritiek Hedwige in januari


De Europese Commissie uitte eerder
op de alternatieven van Bleker. Die zouden volgens Brussel niet voldoende natuurherstel opleveren.

Deltares

Eerder dit jaar koos het kabinet om de Hedwigepolder niet onder water te zetten als natuurcompensatie voor het verdiepen van de Westerschelde. Uit onderzoek van Deltares blijkt dat de benodigde compensatie ook op andere plekken in Zeeland kan worden behaald.
De staatssecretaris is bezig met het uitwerken van die alternatieven. Volgens Bleker is extra onderzoek niet nodig.