Oud-raadslid Ton de Nooij (69) overleden

VLISSINGEN -
Volgens zijn fractiegenoten bleef hij tot het laatst betrokken bij de politiek op gemeentelijk, landelijk en internationaal niveau. Op de
noemt de fractie hem "ons politieke geweten, altijd opkomend voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zullen hem als inspirator, maar zeker ook als mens heel erg missen."

Predikant

Ton de Nooij is 69 jaar geworden. Van 1981 tot 2005 was hij predikant in Vlissingen. Sinds eind 2005 was hij actief voor GroenLinks. Op 18 december 2008 werd hij beëdigd als raadslid.