Delegatie Thermphos naar Brussel

VLISSINGEN-OOST -
In het gesprek wordt aandacht gevraagd voor de penibele situatie van het bedrijf. Doordat goedkope fosfor uit Kazachstan op de Europese markt wordt verhandeld, loopt de productie van fosfor in Vlissingen terug. Mede daardoor zit Thermphos in grote financiële problemen, is uitstel van betaling aangevraagd en dreigen 450 mensen hun baan te verliezen.

Afhankelijkheid

Liliane Schoone van FNV Bongenoten denkt dat het gesprek met drie leden van het Kabinet van commissarissen absoluut zin heeft. De Thermphos-delegatie gaat benadrukken dat Europa mogelijk haar enige fosoforfabriek kwijtraakt, wat de afhankelijkheid van landen buiten Europa vergroot. Daarnaast is Thermphos het enige fosforbedrijf dat bezig is om over te stappen op duurzaamheid. En dat moet juist ondersteund worden.

Europese Commissie

Of de Europese Commissie fosforfabriek Thermphos te hulp kan schieten wordt uiterlijk half maart volgend jaar duidelijk. De Commissie gaf eerder aan dat beweringen over goedkope fosfordumpingen door landen buiten de Europese Unie onderzocht moeten worden. En dat kost tijd. Als blijkt dat Thermphos echt met oneerlijke concurrentie op de Europese markt te maken heeft, kan Europa anti-dumpingsmaatregelen nemen.

Thermphosmedewerkers

Eerder trokken Thermphosmedewerkers aan de bel bij Commissaris van Koningin Karla Peijs, de Provinciale Staten, voormalig minister Verhagen en het huidige kabinet.