Veel klachten over slik op de weg

MIDDELBURG -
Als boeren te lang wachten met het schoonmaken van de weg, laat het Waterschap de modder weghalen op kosten van de boer, maar dat komt volgens het Waterschap niet vaak voor.

Spekglad

Slik op de weg is een jaarlijks terugkerend probleem in de oogsttijd. Boeren die hun aardappels rooien, laten grote plakken modder achter op de weg, waardoor het spekglad wordt.

Campagne

In september is verkeersorganisatie ROVZ van start gegaan met de campagne Slik op de Weg. Met onder meer de bekende borden langs de weg wil de verkeersorganisatie automobilisten waarschuwen voor de modder en het slipgevaar.

Ongevallen

Volgens het ROVZ zijn jaarlijks zo'n 29 ongevallen toe te schrijven aan slik op de weg. Eens in de zes jaar gaat het daarbij om een dodelijk ongeval.