Op haaienjacht in Zeeuwse wateren

NEELTJE JANS -
In de Zeeuwse wateren zwemmen steeds meer haaien. Vooral de populatie gevlekte gladde haaien neemt de laatste tijd toe. De dieren hebben geen tanden en zijn ongevaarlijk voor mensen. Ze eten vooral kreeftachtigen en zeedieren. De gladde haai profiteert volgens Sportvisserij Nederland van het stijgen van de zeewatertemperatuur.

Sharkatag

Met het project Sharkatag willen Sportvisserij Nederland en onderzoeksinstituut Imares informatie verzamelen over de verspreiding en migratie van haaien. Sharkatag vindt zijn oorsprong in Schotland en heeft daar in de loop der jaren gezorgd voor een betere bescherming van haaien- en roggensoorten. Door hun lange levensduur en het geringe aantal jongen per jaar, zijn ze kwetsbaar voor overbevissing.