Bleker: Europa niet bemoeien met Hedwige

DEN HAAG - Dat doet hij in een brief aan Brussel, die vrijdag ook naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bleker reageert op de procedure die de Commissie twee maanden geleden aankondigde tegen Nederland over de Hedwigepolder.

Polder

Al jaren is discussie over het al dan niet onder water zetten van deze polder voor natuurcompensatie bij het uitdiepen van de Westerschelde. Brussel verwijt ons land hierbij verplichtingen niet te zijn nagekomen.

Bevoegdheid

Maar volgens Bleker heeft elke EU-land de vrijheid om te bepalen welke maatregelen het neemt. ,,De Commissie heeft slechts de bevoegdheid om het resultaat van de inspanningen van een lidstaat achteraf te beoordelen'', aldus de staatssecretaris.

Besluit

Verder wijst Bleker erop dat het kabinet gezien zijn demissionaire status heeft besloten om geen besluiten meer te nemen over natuurherstel in de Westerschelde. Vlaanderen wil juist een snel besluit en is al een procedure begonnen om Nederland zo snel mogelijk te dwingen een verdrag uit te voeren en de Hedwigepolder onder water te zetten.