'Marinierskazerne geen compensatie'

DEN HAAG -
Momenteel wordt onderzocht of de marinierskazerne in Doorn
naar Vlissingen. Zeeland is volgens Hillen in beeld gekomen, omdat het vrijwel de enige provincie is zonder noemenswaardige defensie-onderdelen en vanwege de ligging aan zee.

Vertrek

De commissaris van de Koningin Karla Peijs, die de mariniers graag ziet komen, wees Tweede Kamerleden er recent op dat twintig rijksdiensten zich uit de provincie hebben teruggetrokken, waardoor zo'n 1600 arbeidsplaatsen zijn verdwenen. Hillen benadrukt dat er geen relatie is tussen dit vertrek en de mogelijke komst van de kazerne.

Werkgroep

Een werkgroep die een eventuele verhuizing van de mariniers onderzoekt, komt voor het einde van het jaar met een rapport. Dat is een maand later dan gepland.