UWV: 800 extra Zeeuwse werklozen in 2013

OOST-SOUBURG -
Zeeland blijft één van de regio's in Nederland met de minste werklozen. Alleen in drie regio's in de Randstad zijn er relatief nog minder werklozen, al stijgt het percentage daar wel sneller dan in Zeeland. Landelijk ligt het percentage werkzoekenden op 8,2 procent.

Bouwnijverheid

Vooral in de bouwnijverheid, industrie en bij zakelijke diensten en openbaar bestuur verdwijnen in 2013 veel banen. In de zorgsector worden juist veel nieuwe banen verwacht.