Waarom de Hedwigepolder?

OOST-SOUBURG -
Toch wordt er telkens gezocht naar alternatieven. Waarom gebeurt dat? In vijf reportages belicht Omroep Zeeland dit onderwerp zoals het de afgelopen jaren nog niet is bekeken.

Landbouwgrond

Is de landbouwgrond in de Hedwigepolder van zulke uitzonderlijke kwaliteit dat het logisch is dat internationale afspraken worden geschonden? Er zijn immers verdragen met Vlaanderen gesloten over de ontpoldering. En waarom zet de Nederlandse staat elders in het land wel honderden hectare vergelijkbare grond onder water, en blijft de Hedwigepolder vooralsnog droog?

Keuze

De eerste reportage gaat over de keuze voor de Hedwigepolder. Waarom is juist de Hedwigepolder aangewezen als natuurcompensatiegebied en waarom is dat ook alweer nodig?

Beurs

De reportageserie 'De Hedwigepolder, tussen feit en emotie' is mogelijk gemaakt door een onderzoeksbeurs van de Vlaamse en Nederlandse overheid. De beurs is bedoeld voor het stimuleren van grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek.