Gesprek over mogelijk hulpplan Zalco

MIDDELBURG - Dit centrum heeft als doel om de mensen die op straat zijn komen te staan snel weer aan een baan te helpen door allerlei maatregelen op het gebied van onder meer opleiding en scholing.

Gesprekspartners

Gesprekspartners zijn onder meer de Provincie, betrokken gemeenten, het UWV, de vakbonden, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen.

Een volledig overzicht van onze berichtgeving vindt u in ons dossier Faillissement Zalco.