Opsplitsing Delta voorlopig uitgesteld

MIDDELBURG - Eerst wil de Hoge Raad van het Europees Hof weten of de splitsingwet verenigbaar is met het Europees recht. De wet verplicht energiebedrijven zich op te splitsen in een commercieel bedrijf dat energie levert en een publiek bedrijf dat de distributie in handen heeft.

Gevolgen

De splitsing van Delta heeft mogelijk grote gevolgen voor de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. Zij zijn aandeelhouder in Delta. Een kleiner Delta zou minder geld op kunnen leveren.