Oestersector wil toevoer zoetwater in Oosterschelde

OOST-SOUBURG - Er kwam toen drie maanden lang tijdens laagwater zoet en voedselrijk water uit het Volkerak-Zoommeer de Oosterschelde in. Het effect op de trek van vissen en op de groei van schelpdieren was zeer positief.

Tholen

De Nederlandse Oestervereniging ziet het liefst een doorlaat van zoetwater in de Oesterdam bij Tholen komen.