Nieuwe leden Raad van Toezicht Omroep Zeeland

OOST-SOUBURG -
Ze vervangen de aftredende leden Jo Korstanje en Herman Hendrikse die de ontwikkeling van Omroep Zeeland meemaakten tot het huidige multimediale bedrijf. De Raad van Toezicht ziet toe op het directiebeleid en de algemene gang van zaken binnen de omroep.