Convenant voor ontwikkeling Zeeuws-Vlaanderen

MIDDELBURG - Er is onder meer aandacht voor het slimmer benutten van de mogelijkheden binnen de bestaande regels, maar ook voor het aanpassen van deze regels wanneer dat nodig en mogelijk is.

Onderzoek

Zo is afgesproken dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie gezamenlijk een aantal onderzoeken financieren, waaronder een verkenning van de kansen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Verder is er afgesproken dat voor Zeeuws-Vlaanderen een 'maatschappelijke kosten-baten analyse wonen, voorzieningen en economie' wordt uitgevoerd. Daarin wordt een aantal toekomstscenario's geschetst.

Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland

De afspraken in het convenant zijn toegespitst op Zeeuws-Vlaanderen, waar bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening het meest aan de orde zijn. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Schouwen-Duiveland waar deze ontwikkelingen zich ook zullen manifesteren. Doel is de leefbaarheid en de economische ontwikkelingen naar een hoger plan te tillen.

KLUS

Een uitvloeisel van het convenant is het project KLUS. Dat staat voor Krottenlijstuitvoeringsstrategie. In iedere Zeeuws-Vlaamse gemeente zijn tien huizen aangewezen om te worden aangepakt. Bewoners krijgen eerst de kans om met de gemeente om de tafel te gaan om te kijken wat ze zelf kunnen doen aan de woning. Dat noemen de gemeenten de warme aanpak. Als dat niets oplevert volgt de koude aanpak. Dan doet de gemeente het werk, maar gaat de rekening naar de bewoner. Het KLUS-project is een landelijke pilot om verpaupering van woningen tegen te gaan. Als het aanslaat zal deze methode ook in de rest van Nederland worden gebruikt.